Obchodní podmínky

Obchodní podmínky internetového obchodu lolipop.cz se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů a ostatními obecně závaznými právními předpisy.

1. Definice pojmů

Pokud nevyplývá z kontextu něco jiného, níže uvedené pojmy mají následující význam:
  • Prodávající nebo dodavatel znamená INTERNET BUSINESS s.r.o., Údernícka 9, 851 01 Bratislava, IČO: 46 16 89 31, IČ DPH: SK2023284956, telefón: 732 628 827, mail: info@lolipop.cz.
  • Odběratel, zákazník nebo kupující znamená fyzickou nebo právnickou osobu, která vstoupila do obchodního vztahu s prodávajícím.
  • Zboží nebo položka znamená všechny produkty uvedené v platném katalogu a ceníku internetového obchodu.

2. Objednávání a dodávky zboží

Objednávání prostřednictvím této webové stránky

Nákup prostřednictvím této webové stránky probíhá standardním způsobem, běžným v internetovém obchodování. Před prvním nákupem není nutné se registrovat. V katalogu produktů se orientujte podle kategorií a v nich jsou zobrazené náhledy zboží. Po kliknutí na náhled se zboží zobrazí s detailnějším popisem. Pokud jste se rozhodli koupit konkrétní zboží, stačí kliknout na tlačítko Přidat do košíku, což způsobí přidání zboží do nákupního košíku, jehož souhrn je zobrazen v hlavičce stránky. Detailní zobrazení či souhrn nákupního košíku umožňuje upravit počet kusů vybraného zboží, případně zboží smazat.

Telefonické objednávky

Objednat zboží z internetového sexshopu lolipop.cz je možné i telefonicky prostřednictvím telefonního čísla 732 628 827.

Způsob platby

Standardně platba probíhá při přebírání zboží od České pošty či kurýra GLS v případě dobírky, dále vkladem na účet prodávajícího před odesláním objednávky, platební kartou prostřednictvím platební brány nebo prostřednictvím platby ComGate v rámci internetového bankovnictví.

Dodací lhůty a expedice zboží

Obvyklá doba dodání zboží při objednávce do 13. hodiny je 1 - 2 dny.
Obvyklá doba dodání zboží při objednávce po 13. hodině je 2 - 3 dny.
Maximální doba dodání zboží je 30 dní od objednávky.
Pokud zboží neobdržíte do týdne od oznámení o expedici zboží, kontaktujte nás prosím.

Poštovné a balné

Balné je obsaženo v ceně zboží. Poštovné hradí zákazník podle výše objednávky. Aktuální ceník najdete tady.

3. Ceny

Seznam zboží i s prodejními cenami je obsažen v katalogu. Prodávající si vyhrazuje právo aktualizovat tento katalog a ceník podle změn cen zboží výrobcem, resp. distributorem, od kterého prodávající zboží objednává.
Všechny ceny jsou uvedeny včetně 21% DPH.
V případě akčních cen jsou tyto platné do vyprodání skladových zásob.

4. Zrušení objednávky

Prodávající má právo zrušit objednávku (odstoupit od kupní smlouvy uzavřené na dálku) v případě, že kupující uvede neplatné či falešné údaje. O zrušení objednávky bude kupující informován e-mailem nebo telefonicky a v případě úhrady kupní ceny nebo její části mu budou finanční prostředky vráceny do 14 dnů na jím určený bankovní účet.

Kupující může zrušit objednávku (odstoupit od kupní smlouvy uzavřené na dálku) kdykoliv v průběhu 14 dní od objednání zboží i v případě, že objednávku ještě nepřevzal. Zrušení objednávky může kupující písemně nebo elektronicky e-mailem. Náklady na vrácení zboží nese kupující.

Pro zrušení objednávky (odstoupení od smlouvy) můžete využít formulář na odstoupení od smlouvy.

5. Vrácení zboží

Kupující má právo odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu do 30 pracovních dnů ode dne převzetí zboží, v souladu s ust. §7 zákona č. 102/2014 sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího a v souladu se změnami a doplněními některých zákonů.

Vracené zboží zašle kupující zpět prodávajícímu na adresu:

Expandeco - Internet Business
Tř. 3 května 910
763 02 Zlín-Malenovice

Zboží zašle kupující obyčejnou poštou. Dobírkový balík nebude převzatý. Doporučujeme zásilku pojistit.

V případě, že kupující zboží vrátí, prodávající vrátí zákazníkovi plnou částku zaplacenou za zboží a částku za základní sazbu poštovného včetně dobírky (tj. za dopravu bude vrácena částka, která představuje nejlevnější formu dopravy včetně dobírky) do 14 kalendářních dnů od doručení oznámení o vrácení zboží prodávajícímu.

Pro co nejrychlejší vyřešení vrácení zboží prosím postupujte podle  podrobného návodu zde.

6. Reklamace

Reklamační řád se řídí příslušnými právními předpisy platnými v Evropské unii.

Standardní reklamace nekvalitního nebo poškozeného zboží

Reklamovat lze pouze zboží zakoupené od lolipop.cz, zaplaceného a jen v průběhu záruční doby, která je na všechny výrobky 2 roky. Reklamace se vyřizuje v souladu s platným Občanským zákoníkem. Prodávající je povinen reklamaci vyřídit nejpozději do 30 dnů od jejího zahájení.
Vzhledem k charakteru a povaze zboží neodstraňujeme vady na výrobku. Při reklamací se můžete rozhodnout, zda vám vyměníme zboží kus za kus, vrátíme zaplacenou částku, nebo s doplatkem či přeplatkem vyměníme za jiné zboží.

Pro co nejrychlejší vyřešení vrácení zboží prosím postupujte podle podrobného návodu zde.

7. Alternativní řešení sporů

  • Nakupující (spotřebitel) má právo obrátit se na prodávajícího s žádostí o nápravu (e-mailem na info@lolipop.cz), pokud není spokojen se způsobem, kterým prodávající vyřídil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho práva. Pokud prodávající odpoví na tuto žádost zamítavě nebo neodpoví do 30 dnů od jejího odeslání, spotřebitel má právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu subjektu pro alternativní řešení sporů (dále jen subjekt AŘS) podle zákona 391/2015 sb. Subjekty AŘS jsou orgány a oprávněné právnické osoby podle §3 zákona 391/2015 Sb. Návrh může spotřebitel podat způsobem určeným podle §12 Zákona 391/2015 Sb.
  • ○ Spotřebitel může podat stížnost prostřednictvím platformy pro alternativní řešení sporů, která je dostupná online na https://ec.europa.eu/consumer....
  • ○ Alternativní řešení sporů může využít jen spotřebitel – osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání. Alternativní řešení sporů se týká pouze sporu mezi spotřebitelem a prodávajícím, vyplývajícího ze spotřebitelské smlouvy nebo souvisejícího se spotřebitelskou smlouvou. Alternativní řešení sporů se týká pouze smluv uzavřených na dálku. Alternativní řešení sporů se netýká sporů, kde hodnota sporu nepřevyšuje částku 500 Kč. Subjekt AŘS může od spotřebitele požadovat úhradu poplatku za zahájení alternativního řešení sporu maximálně do výše 100 Kč s DPH. Seznam subjektů AŘS je možné nalézt na stránkách Ministerstva hospodářství SR www.mhsr.sk.

8. Záruční doba

Na veškeré prodávané zboží je poskytována zákonem stanovená záruční doba 24 měsíců. Při výměně zboží nebo reklamací začíná běžet opět záruční doba 24 měsíců ode dne převzetí zboží.

9. Ochrana osobních údajů

Ve smyslu zákona č. 122/2013 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů odesláním objednávky nám jako náš zákazník umožňujete, aby Internet Business s.r.o. jako správce údajů evidoval, zpracoval nebo použil vaše osobní údaje (jméno, adresa, telefonní číslo, e-mail) v souladu s tímto zákonem. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Kdykoliv můžete požádat o vymazání nebo úpravu vámi poskytnutých osobních údajů. Vaše údaje evidujeme po dobu 10 let.

Vaše osobní údaje zpracováváme protože:
  • vám potřebujeme doručit zboží na zadanou adresu
  • potřebujeme vytvářet faktury a objednávky pro potřeby účetnictví
  • vám občas zašleme newsletter (můžete se kdykoliv odhlásit)
Prodávající se zavazuje, že neposkytne žádné osobní údaje spotřebitele ani žádné další informace o spotřebiteli třetí straně. Výjimkou jsou osobní údaje spotřebitele nutné k doručování zboží přepravci nebo v případě, že to vyžaduje zákon.

10. Závěrečná ustanovení

Právní vztahy a podmínky v těchto obchodních podmínkách výslovně neupravené, jakož i případné spory vzniklé z neplnění těchto podmínek, se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

Prodávající ani odběratel neodpovídá za opožděné plnění svých závazků vyplývajících z těchto podmínek, pokud takové zpoždění bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost, a taková strana má právo na přiměřené prodloužení lhůty při plnění svých závazků.

11. Dozorčí orgán

Slovenská obchodní inspekce (SOI)
Inspektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27
odbor technické kontroly výrobků a ochrany spotřebitele
tel. č.: 00421 (02) 58272 172-3
fax č.: 00421 (02) 58272 170

Tyto podmínky vstupují v platnost dne 1. 1. 2021. Naposledy aktualizováno 22. 10. 2021.
Načítám ...