Zásady zpracovaní osobních údajů

Zásady zpracovaní osobních údajů vydané internetovým obchodem pro prodej zboží www.lolipop.cz  prostřednictvím společnosti INTERNET BUSINESS s.r.o., se sídlem Údernícka 15, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka, Slovenská republika, IČO: 46 168 931, zapsanou u Okresného súdu Bratislava I, v odd. s.r.o., v.č. 73832/B, kterou zastupuje Roman Melíšek, jednatel, která je také správcem osobních údajů (dále také jen „my“ nebo „správce“). 

Cílem tohoto dokumentu bude seznámit Vás s informacemi, které se týkají zpracování Vašich Osobních údajů. Tyto zásady zpracování Osobních údajů si prosím přečtěte. V případě dotazů nás kontaktujte na e-mail gdpr@lolipop.cz nebo poštou na výše uvedenou adresu.

Zpracováváme Vaše Osobní údaje ze zákonem stanovených důvodů, za účelem plnění smlouvy nebo na základě našeho oprávněného zájmu. Pokud se nejedná o zpracování Osobních údajů ani v jednom z těchto tří uvedených důvodů, pak si vyžádáme Váš souhlas. 

Pro lepší přehlednost a orientaci jsou níže uvedeny pojmy, které se v těchto zásadách často opakují. 

E-shop: internetový obchod provozovaný správcem, dostupný na www.lolipop.cz;

GDPR: Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679;

Obchodní sdělení: zpravidla e-mailová zpráva nebo sms odesílaná Uživateli za účelem propagace obdobných výrobků a služeb; 

Objednávka: dokončená transakce zákazníkem stisknutím příslušného tlačítka „ODESLAT OBJEDNÁVKU A ZAPLATIT“ s úmyslem zákazníka uzavřít kupní smlouvu;

Osobní údaje: jakékoliv informace o Uživateli, na základě kterých ho lze přímo či nepřímo identifikovat;

Uživatel: fyzická osoba, k níž se vztahují Osobní údaje, nejčastěji půjde o zákazníka nebo o potenciálního zákazníka, případně uživatele našich webových stránek, označován také jako „Vy“;

Zpracovatel: vykonává činnosti zpracování Osobních údajů na základě smlouvy nebo jiného pověření pro správce;

Zpracování Osobních údajů:
je jakákoliv operace nebo soubor operací s Osobními údaji nebo soubory Osobních údajů, která je prováděna pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení;

Zvláštní kategorie Osobních údajů:
takové Osobní údaje, které vypovídají o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení, členství v odborech, zdravotním stavu či o sexuálním životě nebo sexuální orientaci fyzické osoby. Za zvláštní kategorii údajů jsou považovány i genetické a biometrické údaje, pokud jsou zpracovávány za účelem jedinečné identifikace fyzické osoby.

1  JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME, JAK JE ZÍSKÁVÁME, ZA JAKÝM ÚČELEM A PO JAK DLOUHOU DOBU JE UCHOVÁVÁME

Zpracováváme o Vás tyto Osobní údaje: 
 • jméno a příjmení; 
 • kontaktní údaje (zejména e-mail, telefonní číslo); 
 • fakturační údaje a bankovní spojení (údaje nezbytné k vedení účetnictví a realizaci plateb za zboží);
poznámka k Objednávce;
 • informace, které nám sdělíte v rámci komunikace s námi (zejména se bude jednat o Vaše otázky a odpovědi na Vaše dotazy, komunikace s Vámi);
 • login k uživatelskému účtu a chování v uživatelském účtu (zejména údaje vyplněné Uživatelem v uživatelském účtu, nákupní historii, čas registrace, datum poslední aktualizace profilu);
 • Vámi přidané komentáře k našim příspěvkům na sociálních sítích (zejména Facebook, Instagram, YouTube a TikTok), jako i jméno (přezdívka) Vašeho profilu na těchto sociálních sítích a Vámi veřejně přístupné informace na Vašich profilech,
 • IP adresa; 
 • cookies.

Nezpracováváme Zvláštní kategorie Osobních údajů. 

2  JAKÝM ZPŮSOBEM ZPRACOVÁVÁME OSOBNÍ ÚDAJE

Obecně k době Zpracování osobních údajů. Vaše osobní údaje zpracováváme v nezbytném rozsahu po celou dobu trvání kupní smlouvy a po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývající ze smluvního vztahu mezi Vámi a námi a možného uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (např. uplatnění práv z vad zboží v rámci reklamace, uplatnění záruky na zboží apod.). 

3  ZA JAKÝM ÚČELEM ZPRACOVÁVÁME OSOBNÍ ÚDAJE

Webové stránky E-shopu. Zpracováváme také informace o tom, kdy navštívíte a prohlížíte si naše webové stránky. Tyto informace mohou zahrnovat IP adresu, datum a čas přístupu na naší webovou stránku, informace o Vašem internetovém prohlížeči, operačním systému či nastavení Vašeho jazyka. Tyto data můžeme shromažďovat pomocí souborů cookies nebo jiných technologií pro sledování. Pravidla pro používání souborů cookies a dalších technologiích pro sledování je podrobněji popsáno v našem poučení o cookies

Registrace, zřízení uživatelského účtu. Poskytujete nám dobrovolně Osobní údaje zřízením uživatelského účtu v E-shopu a jejich následnou aktualizací. Při registraci uvádíte svůj e-mail a heslo. Pro vyšší bezpečí vašeho účtu jsme zavedli tzv. dvoufázové ověření. Registrace je proto dokončena až v moment, kdy potvrdíte, že se chcete registrovat pomocí linku, který vám obratem zašleme na e-mail. 

Plnění smluvního vztahu. Zákonným důvodem pro Zpracování osobních údajů je plnění kupní smlouvy, resp. řádné vyřízení Objednávky a s tím související povinnosti.

Zlepšení poskytování našich služeb, propagace zboží. Můžeme zpracovávat Osobní údaje z veřejně dostupných zdrojů, našich smluvních partnerů a vzájemně je kombinovat s Osobními údaji, které nám jsou dobrovolně poskytovány. Přijímáme opatření, abychom zajistili, že třetí strany jsou ze zákona oprávněny, aby nám tyto informace poskytly. Např. se bude jednat o demografické informace, IP adresy a cookies soubory. Důvodem je zlepšení poskytování našich služeb a propagace našeho zboží.

Personalizovaná reklama. Spolupracujeme s třetími stranami, abychom spravovali a zobrazovali naši reklamu na webových stránkách třetích osob. 

Sociální sítě. Máme profil na Facebooku, Instagramu, YouTube a TikTok. Veškeré informace, sdělení nebo materiály, které jsou prostřednictvím platformy sociálních médií poskytovány, jsou poskytovány také podle zásad zpracování osobních údajů těchto platforem. Ochrana osobních údajů je řešena separátně v rámci každé ze zmíněných platforem. 

Soutěže a další propagační akce. Na našich webových stránkách nebo prostřednictvím sociálních sítí můžeme provádět průzkumy, pořádat soutěže nebo jiné propagační akce. Vaše účast v našich propagačních akcích je dobrovolná. V rámci těchto průzkumů, soutěží a propagačních akcí po Vás můžeme žádat Osobní údaje, např. jméno a příjmení, adresa, datum narození, telefonní číslo, e-mailovou adresa, uživatelské jméno a podobné údaje. Osobní údaje, které nám poskytnete, použijeme ke správě těchto propagačních akcí nebo i za jiným účelem, pokud je to uvedeno v podmínkách konkrétní propagační akce.

Blog. Na našich webových stránkách máme veřejně přístupný blog. Prosím vezměte na vědomí, že jakékoliv informace, které vložíte do komentáře na našem blogu, může zobrazit kdokoliv. Pokud se Vaše Osobní údaje objeví na našem blogu a Vy budete mít zájem je odstranit, prosím kontaktujte nás. Nebudeme-li moci odstranit Vaše Osobní údaje z blogu, budeme Vás o tom informovat a sdělíme Vám důvod.

Komunikace se zákaznickou podporou nebo jiné dotazy. Pokud jste nás kontaktovali přes chatbot, e-mailem, nebo nás oslovili na sociálních sítích, pak Vaše osobní údaje zpracováváme pro účel vyřízení dotazu. 

Obchodního sdělení (newsletter). Obchodní sdělení můžeme posílat na základě našeho oprávněného zájmu propagovat naše zboží a služby zákazníkům, dokud se sami z odběru obchodních sdělení neodhlásí. To umožňuje jednoduchý proklik v každém obchodním sdělením, které zasíláme formou e-mailu. Proti zpracování Vašich osobních údajů na základě našich oprávněných zájmů můžete kdykoliv vnést námitku (blíže v části věnující se Vašim právům). Pokud se zaregistrujete do našeho newsletteru, budeme Vám posílat zajímavé informace a nabídky k propagaci našeho zboží a služeb na základě Vámi uděleného souhlasu. 

Hodnocení zboží. Můžete se podělit o své zkušenosti s nákupem a posoudit jednotlivé zboží v sekci Hodnocení zákazníků. Pro vyhodnocování Vaší zpětné vazby týkající se jednotlivého zakoupeného zboží můžeme využít jiné zpracovatele.

Platba kartou. Pokud nám zadáte údaje o své kreditní kartě, nemáme přístup ke kompletním údajům. Víme jen, že platíte kartou a údaje o kartě zpracovávají příjemci těchto údajů, kteří pro nás platbu zprocesují.

4  SHRNUTÍ DŮVODŮ A ÚČELŮ PRO ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Chápeme, že je někdy pro Vás obtížné se prokousat množstvím textu věnujícímu se jak, proč zpracováváme Vaše Osobní údaje a kde je získáváme. 

Abychom Vám poskytli rychle a přehledně základní údaje o zpracování Vašich Osobních údajů, shrnuli jsme vše v této přehledné tabulce:

O které Osobní údaje se jedná Účel zpracování Osobních údajů  Zákonný důvod pro zpracování Osobních údajů Doba zpracování Naši zpracovatelé
jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo, adresu pro doručování a informace o objednaném zboží Vyřízení Objednávky, vedení uživatelského účtu Plnění smlouvy Po dobou trvání smluvního vztahu zákazníka s námi a následně po dobu 4 let  Webglobe, Websupport (datové úložiště  a webhosting)
Apple Pay, Google Pay, Comgate (platba)
HelpScout (zákaznická podpora)
EuroSMS (transakční zprávy)
Zásilkovna  (doprava)
Expandeco (vrácení zboží)
Flock (interní komunikace)  
fakturační údaje (jméno, příjmení, e-mailovou adresu, fakturační adresu, či jinou identifikaci zákazníka a podrobnosti o zakoupeném zboží), bankovní spojení  Vedení účetnictví Plnění smlouvy a plnění zákonné povinnosti Daňové doklady po dobu až 10 let (účetní záznamy po dobu 5 let), fakturu po dobu 3 let od konce zdaňovacího období, daňové doklady po dobu 10 let jk-účtovnictvo (dodavatel účetních služeb)
jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo zákazníka, údaje o uzavřené kupní smlouvě, nezbytné údaje o platbách  Vyřízení reklamace či stížností Plnění zákonné povinnosti Po dobu trvání smluvního vztahu zákazníka s námi a následně po dobu 4 let od jeho ukončení Webglobe, Websupport (datové úložiště  a webhosting)
HelpScout (zákaznická podpora)
Expandeco (reklamace)
Flock (interní komunikace)
Zásilkovna (doprava)
jméno, příjmení, e-mail a telefonní číslo zákazníka, adresa Přímý marketing (zejména zasílání newsletterů zákazníkům) Oprávněný zájem na propagaci obdobných služeb 
Souhlas se zasíláním obchodních sdělení
2 roky od posledního aktivního prohlédnutí newsletteru, pokud se z odběru neodhlásíte dříve growdigital (marketing)
sendinblue
targito 
(emailing)
EuroSMS (sms)
pseudo anonymizované dentifikátory registrovaných uživatelů, 

IP adresa
Běžná analýza návštěvnosti webových stránek, zabezpečení našich webových stránek Oprávněný zájem Konkrétní doba uložení u souboru  cookies se liší podle konkrétního druhu cookie souborů  Google Analytics
Google Tag Manager
Hotjar 
(analýza návštěvnosti)
jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo Odpověď na zprávu zaslanou přes chatbot, e-mail nebo sociální sítě Souhlas se zpracováním za účelem vyřízení dotazu Po vyřízení Vašeho dotazu budou Osobní údaje vymazány, to neplatí v případě, že se stanete naším zákazníkem HelpScout (zákaznická podpora)
GoogleWorspace
Facebook, Instagram
TikTok (sociální sítě)
jméno a příjmení, e-mail, telefonní číslo potenciálních zákazníků, IP adresy, cookies a další technické identifikátory Marketing a propagace našich webových stránek Souhlas Po dobu trvání souhlasu, doba uložení cookies se může lišit v závislosti na druhu cookies growdigital (marketing a sociální média)
Google AdSense 
Hotjar (remarketing)
Facebook, Instagram
YouTube
TikTok (sociální sítě)
jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa nebo jiné údaje, které mohou být upřesněny podmínkami soutěže Vyhodnocení soutěže, vyhlášení a zveřejnění vítěze na našich webových stránkách a sociálních sítích Souhlas 2 roky od posledního skončení soutěže, pokud svůj souhlas neodvoláte dříve - nebo jiná doba, pokud je uvedena v podmínkách soutěže odlišně Facebook,
Instagram
YouTube
TikTok
jméno, příjmení, e-mail zákazníka a informace o objednaném zboží Poskytnutí e-mailu zákazníka třetí straně za účelem hodnocení spokojenosti zákazníků Oprávněný zájem Po dobu trvání smluvního vztahu zákazníka s námi a následně po dobu 4 let od jeho ukončení Heureka,
Google (hodnocení nákupu)
         

5  JAKÁ JSME PŘIJALI OPATŘENÍ K OCHRANĚ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Technická opatření. Přijali jsme a zavazujeme se udržovat vhodná technická opatření s přihlédnutím ke stavu techniky, nákladům na provedení, povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování Osobních údajů i k různě pravděpodobným a různě závažným rizikům pro Uživatele, a to ve všech oblastech, kde dochází ke Zpracování osobních údajů (zejména provoz webových stránek, provoz E-shopu, zaměstnanecká agenda, komunikace se zákazníky). Mezi přijatá technická opatření patří:

A. pravidelné zálohování dat Uživatele; 
B. aktualizace antivirových softwarových systémů; 
C. přístupová hesla do informačních systémů (kde budou Osobní údaje zpracovány) a oprávnění k přístupu jsou kontrolované na úrovni jednotlivců. 

Organizační opatření. Přijali jsme a zavazujeme se udržovat následující opatření:

A. naši zaměstnanci, kteří mají přístup k Osobním údajům, jsou zavázáni mlčenlivostí; a
B. naši zaměstnanci jsou seznámeni s pravidly bezpečné práce na pracovních zařízeních včetně principu ochrany Osobních údajů.

6  KDY PŘEDÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE TŘETÍM STRANÁM?

Vaše Osobní údaje mohou být předány našim obchodním partnerům (Zpracovatelé) nebo jiným třetím osobám, vyžaduje-li to zákon.

Zpracovatelé. Používáme pouze prověřené Zpracovatele, se kterými máme uzavřenou písemnou smlouvu, a kteří nám poskytují minimálně stejné záruky jako my Vám. Jedná se pouze o Zpracovatele, kteří jsou z Evropské unie, případně do zemí, které byly prohlášeny a uznány za bezpečné, nebo do zemí s nimiž máme uzavřené standardní smluvní doložky v souladu s čl. 46 GDPR a kteří poskytují Vašim Osobním údajům srovnatelnou úroveň ochrany jako v případě použití GDPR a českých právních předpisů. Všichni tito naši Zpracovatelé jsou vázáni povinností mlčenlivosti a nesmějí využít poskytnuté Osobní údaje k žádným jiným účelům, než ke kterým jsme je zpřístupnili v souladu s těmi zásadami. Konkrétní Zpracovatelé jsou uvedeni výše. Na Vaše vyžádání uvedeme podrobnosti týkající se každého jednotlivého důvodu a účelu Zpracování Osobních údajů. V případě potřeby nás kontaktujte. 

Zákonné povinnosti. Osobní údaje můžeme mimo Zpracovatele předat třetím osobám, jestliže to vyžaduje zákon nebo v reakci na zákonné požadavky orgánů veřejné moci či na vyžádání soudu v soudních sporech.

7  JAKÉ MÁTE PRÁVA?

Jak nás můžete kontaktovat? Emailem na gdpr@lolipop.cz nebo na adresu našeho sídla.

Kdy Váš dotaz vyřídíme? Odpovíme Vám nejpozději do jednoho měsíce. Pokud by poskytnutí informací ohrozilo soukromí jiných osob, nebo by poskytnutí bylo nepřiměřené rizikům či nákladům na jejich poskytnutí, je možné, že vám nebudeme moci vyhovět. Abychom vaši žádost lépe vyřídili, je možné, že si od vás budeme potřebovat ověřit vaši totožnost. V případě opakované žádosti bude správce oprávněn za kopii Osobních údajů účtovat přiměřený poplatek.

Právo na přístup:
 • Potvrdíme, zda zpracováváme vaše Osobní údaje.
 • Máte právo na informace o účelech zpracování, kategoriích osobních údajů, příjemcích, kterým jsou zpřístupněny, době zpracování.
 • Máte právo vědět, zda nějaké právo bylo již realizováno.
 • Předpokladem je také to, že nebudou nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob i kopii osobních údajů.

Právo na opravu:
 • Má právo na žádat o opravu nepřesných osobních údajů.
 • Některé údaje můžete opravit ve svém uživatelském profilu.

Právo na výmaz:
 • Pokud neexistuje jiný důvod, proč tyto údaje dále zpracovávat, pak Vámi požadované údaje vymažeme či zanonymizujeme.

Právo na omezení zpracování:
 • Pokud máte za to, že údaje zpracováváme nesprávně. Ať už se jedná o důvody zpracování nebo jeho rozsah, dejte nám prosím vědět.

Právo na oznámení opravy, výmazu nebo omezení zpracování:
 • V případě, že nás kontaktujete s žádostí, budeme vás informovat o výsledku. Někdy se může stát, že nebudeme moci vyhovět (např. e-mailová adresa, ze které jste nám napsali již nefunguje).

Právo na přenositelnost: 
 • Vaše údaje, které jste nám poskytli ve strukturovaném a strojově čitelném formátu, na vaši žádost poskytneme jinému správci.

Právo vznést námitku:
 • Pokud zpracováváme vaše údaje z oprávněného zájmu (např. zasílání newsletteru Uživatelům).
 • Je na nás, abychom náš oprávněný zájem prokázali. V případě, že bude vaše námitka oprávněná, přestaneme zpracování Osobních údajů provádět.

Právo na odvolání souhlasu:
 • Změnili jste názor? Nevadí, napište nám. Zpracování týkající se marketingového a obchodního účelu je možné odvolat kdykoliv.

Automatizované individuální rozhodování včetně profilování:
 • Nechcete, aby se o vás rozhodovalo pomocí počítače? Respektujeme vaše právo, proto profilování neprovádíme. Poskytujeme online službu, vaše Osobní údaje mohou být zpracovávány automatizovaně.

8  ZÁVĚR 

Tyto Zásady zpracování Osobních údajů mohou být změněny pouze písemně. O tom budou Uživatelé informováni prostřednictvím našich webových stránek.

V případě jakýchkoliv dotazů týkajících se našich Zásad zpracování Osobních údajů se na nás prosím kontaktujte na e-mail gdpr@lolipop.cz.   

Pokud budete nespokojeni, pak můžete kdykoliv podat podnět nebo stížnost k Úřadu pro ochranu Osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7 – Holešovice (více na www.uoou.cz).

Poslední aktualizace dokumentu: 22.6.2023.
Načítám ...