Reklamační řád pro spotřebitele

Tento reklamační řád tvoří nedílnou součást Všeobecných obchodních podmínek (dále jen “VOP”) společnosti INTERNET BUSINESS s.r.o., se sídlem Údernícka 15, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 46 168 931, zapsané u Okresného súdu Bratislava I, v odd. s.r.o., v.č. 73832/B, kterou zastupuje Roman Melíšek, jednatel, pro internetový obchod dostupný na www.lolipop.cz. Reklamační řád je určený pouze pro zákazníka spotřebitele. Zákazníkem, který je spotřebitel, se rozumí každý člověk (fyzická osoba), který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá s námi smlouvu, nebo s námi jinak jedná (dále jen také jen „spotřebitel“). 

V případě jakýchkoliv dotazů nás můžete kontaktovat telefonicky na +420 732 628 827 nebo e-mailem info@lolipop.cz.

Tady najdete základní návod, jak nejlépe postupovat v případě reklamace, vrácení, výměny:
V případě vrácení nebo výměny zboží ho zašlete v původním a nepoškozeném stavu tak, aby neneslo žádné známky používání. Ujistěte se, že je v původním obalu a opatřeno všemi visačkami. Potom je postup stejný pro všechny možnosti.

-> Vyplňte reklamační formulář nebo formulář pro vrácení anebo formulář pro výměnu nebo nás kontaktujte. Vyplníte všechny potřebné údaje pro vrácení, výměnu zboží nebo reklamaci. Naše zákaznická podpora Vás bude kontaktovat.

-> Zboží můžete doručit na adresu našeho skladu: Expandeco - Internet Business, Vídeňská 134/102, Dolní Heršpice, 619 00 Brno. Jedná se zpravidla o nejrychlejší způsob vyřízení vrácení zboží a reklamace. Náklady na tuto dopravu si nese zákazník sám. 

1  V JAKÝCH PŘÍPADECH MÁME ODPOVĚDNOST ZA VADU ZBOŽÍ? 

1.1 Odpovídáme zákazníkovi, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména odpovídáme zákazníkovi, že v době, kdy zboží převzal,
1.1.1 má zboží vlastnosti, včetně životnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které jsme my, nebo výrobce popsali nebo které zákazník očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy námi či výrobcem prováděné,
1.1.2 se zboží hodí k účelu, který pro její použití uvádíme nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
1.1.3 zboží odpovídá jakostí nebo provedením dohodnutého stranami, nebo provedení dohodnutého vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle dohodnutého vzorku nebo předlohy,
1.1.4 je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,
1.1.5 zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

1.2 Pokud se vada projeví v průběhu dvanácti měsíců od převzetí zboží, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí, neprokážeme-li opak.

2  V JAKÝCH PŘÍPADECH NAOPAK NEMÁME ODPOVĚDNOST ZA VADU ZBOŽÍ, V JAKÝCH PŘÍPADECH NÁM NEMŮŽETE ZBOŽÍ VRÁTIT?

2.1 Neodpovídáme zákazníkovi za vady v těchto případech: 
2.1.1 je-li vada na zboží v době převzetí a pro takovou vadu je sjednána sleva z kupní ceny, 
2.1.2 vada vznikla na zboží opotřebením způsobeným obvyklým užíváním, nebo vyplývá-li to z povahy zboží, 
2.1.3 je způsobena zákazníkem a vznikla nesprávným skladováním, nesprávnou údržbou, zásahem zákazníka či mechanickým poškozením, to vše v podmínkách, které neodpovídají svou teplotou, prašností, vlhkostí, jinými vlivy prostředí a je takto přímo námi nebo výrobcem určeno (zpravidla na příbalovém letáku / etiketě zboží), a/nebo to vyplývá z právních předpisů,
2.1.4 zboží, které bylo zákazníkem upraveno a vznikla-li vada v důsledku této úpravy,
2.1.5používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svou teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo prodejcem nebo výrobcem určeno, anebo vyplývá z právních předpisů,
2.1.6 vada vznikla v důsledku vnější události mimo náš vliv (např. živelná událost).

3  NA CO SI DÁVAT POZOR PŘI PŘEVZETÍ ZBOŽÍ?

3.1 Zákazník je povinen zboží při jeho převzetí zkontrolovat a přesvědčit se o jeho vlastnostech (zejména zda zákazník obdržel správný druh zboží, zda má zboží ujednanou jakost, zda zboží ve svém balení obsahuje vše, co obsahovat má). 

3.2 Zákazníkovi nepřísluší práva z vadného plnění, pokud se jedná o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření kupní smlouvy nebo, pokud je zboží předáno později než při uzavření kupní smlouvy, pak přímo při jeho převzetí. Právo z vadného plnění zákazníkovi rovněž nenáleží, pokud zákazník před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, nebo pokud zákazník vadu sám způsobil.

4  BYLO ZBOŽÍ POŠKOZENO BĚHEM PŘEPRAVY?

4.1 Při převzetí zásilky od doručovatele zkontrolujte neporušenost obalu. Převzetím zásilky potvrzujete, že jste zásilku převzali bez zjevných vad. Pokud je obal poškozený, sdělte tuto skutečnost přímo přepravci a sepište zápis o škodě. Zásilku si ponechá doručovatel. Jedná se o nejjednodušší způsob vyřízení reklamace poškozené zásilky, zásilka nám bude přepravcem obratem vrácena a Vám bude zaslána zásilka nová. 

4.2 Pokud zjistíte, že obsah zásilky je poškozený až po jejím převzetí a rozbalení, informujte nás ihned po převzetí, nejpozději do tří (3) dnů od převzetí zásilky, a to např. prostřednictvím reklamačního formuláře. Uveďte v něm své osobní identifikační údaje, e-mail, ze kterého jste zboží objednávali a identifikujte zboží, které zahrnete do reklamace. Ideálně prosím přiložte i kopii nákupního dokumentu (např. faktury), fotodokumentaci vady a popis problému, který jste na zboží objevili. Všechny tyto informace mohou přispět k rychlejšímu vyřízení vaší reklamace. 

4.3 Prosím vezměte na vědomí, že pokud reklamaci oznámíte čtvrtý (4) a následující den od převzetí zásilky, nebude s velkou pravděpodobností taková reklamace uznána přepravcem. Nám v důsledku vaší pozdní reklamace poškozené zásilky může vzniknout škoda (poškozená zásilka nebude proplacena přepravcem pro vaši pozdní reklamaci), takto vzniklou škodu jsme oprávněni po vás vymáhat. Zásilku uchovejte a proveďte její fotodokumentaci (aby bylo zřetelně vidět poškozené zboží, obal, výplň). 

4.4 Po vyplnění reklamačního formuláře poškozené zásilky obdržíte potvrzení na váš e-mail, následně se s Vámi zpravidla telefonicky spojí pracovníci našeho zákaznického servisu, aby se s vámi dohodli na dalším postupu - zpravidla to stíháme do tří (3) pracovních dnů. Můžete nás kdykoli telefonicky kontaktovat na telefonním čísle +420 732 628 827, nebo na e-mailu info@lolipop.cz, abyste si ověřili, jaký je stav Vaší reklamace.

5  POKUD VÁM PŘIŠLO NĚCO JINÉHO, NEŽ JSTE SI U NÁS OBJEDNALI, JAK POSTUPOVAT? 

5.1 V případě, že jste obdrželi špatně zaslané zboží, nesprávné množství či jiné barevné provedení, případně úplně jiné zboží, které jste si neobjednali apod., kontaktujte nás nejlépe e-mailem: info@lolipop.cz a/nebo prostřednictvím reklamačního formuláře. Uveďte v něm své osobní identifikační údaje, e-mail, ze kterého jste zboží objednávali a identifikujte zboží, které jste obdrželi špatně. Ideálně prosím přiložte i kopii nákupního dokumentu (např. faktury), fotodokumentaci vady a popište vzniklou chybu vlastními slovy a uveďte, co vše bylo obsahem balení při předání. Snažíme se předcházet takovým chybám, pečlivě kontrolujeme odeslané zboží, ale ani my nejsme úplně neomylní. Za vzniklé nesrovnalosti v objednávce se předem omlouváme a uděláme vše pro to, aby proces reklamace byl pro vás co nejpohodlnější a z naší strany co možná nejrychlejší.

5.2 Po vyplnění a odeslání reklamačního formuláře poškozené zásilky obdržíte potvrzení na váš e-mail. My vše co nejrychleji zkontrolujeme a budeme vás kontaktovat, abychom dohodli další postup. Můžete nás kdykoli telefonicky kontaktovat na telefonním čísle +420 732 628 827, nebo na e-mailu info@lolipop.cz, abyste si ověřili, že již probíhá vyřizování vašeho požadavku.

6  ZJIŠTĚNÍ VADY ZBOŽÍ V DOBĚ 14 DNŮ OD JEHO PŘEVZETÍ

6.1 Pokud zjistíte vadu dodaného zboží ve lhůtě 14 dnů od jeho převzetí, kontaktujte nás nejlépe e-mailem: info@lolipop.cz a/nebo prostřednictvím reklamačního formuláře.

6.2 Plně respektujeme, že vám ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží náleží právo odstoupit od kupní smlouvy v této lhůtě. Zboží je ale v takovém případě nutné vrátit zpět nepoškozené, případně v utěsněném či hygienickém obalu. To v případě, kdy jste během doby 14 dnů od převzetí zboží zjistili jeho vadu, nebudete moci splnit. Prosím vezměte na vědomí, že dle platných právních předpisů odpovídáte za snížení hodnoty zboží. S ohledem na uvedené vám doporučujeme jako nejvhodnější postup vadně dodané zboží (případně zboží, které mohlo být poškozeno důsledkem přepravy) reklamovat. Nemusíte mít obavu, že by proces reklamace trval déle, než náš proces pro vrácení zboží. 

6.3 Po vyplnění reklamačního formuláře obdržíte potvrzení na váš e-mail, následně se s vámi zpravidla telefonicky spojí pracovníci našeho zákaznického oddělení, aby se s vámi dohodli na dalším postupu - zpravidla to stíháme do tří (3) pracovních dnů. Můžete nás kdykoli telefonicky kontaktovat na telefonním čísle + 420 732 628 827, nebo na e-mailu info@lolipop.cz, abyste si ověřili, že již probíhá vyřizování reklamace.

7  ZJIŠTĚNÍ VADY ZBOŽÍ V DOBĚ 24 MĚSÍCŮ OD JEJÍHO PŘEVZETÍ 

7.1 Vady zboží jste povinni nám vytknout (reklamovat jej) bez zbytečného odkladu poté, co se vada objevila,  v opačném případě by vám soudem nebylo přiznáno právo z vadného plnění. Pokud vadu neuplatníte včas, nemůžete z důvodu její existence odstoupit od kupní smlouvy.

7.2 Zákazník je oprávněn uplatnit právo z vady, která se u spotřebního zboží vyskytne, v době 24 měsíců od převzetí s VÝJIMKOU zboží, u něhož je na obalu, etiketě, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít (tj. minimální trvanlivost/ spotřebujte do), použijí se ustanovení o záruce za jakost (smluvní záruka). 

7.3 Po marném uplynutí této lhůty (24 měsíců) vady zboží vytýkat nelze. Pokud je to u daného zboží možné, tato lhůta se prodlužuje o dobu, po kterou nemohl zákazník zboží používat, jelikož bylo v procesu oprávněné reklamace. I když se snažíme vyřídit reklamace vždy ke spokojenosti zákazníka, s některými výrobky je třeba manipulovat dle pokynů uvedených na obalu/etiketě/v příbalové informaci - v opačném případě se poškodí. I když ještě v těchto případech neuplynula doba 24 měsíců nemůžeme Vaši reklamaci uznat (bod 3.1.3 nebo bod 3.1.5 tohoto reklamačního řádu). 

7.4 Za účelem uplatnění práv z vad zboží zákazník vyplní a odešle tento online reklamační formulář, nebo nás jinak kontaktuje a uvede zejména
7.4.1 jméno a příjmení;
7.4.2 e-mail; 
7.4.3 telefonní číslo;
7.4.4 identifikaci zboží, které zahrnete do reklamace a číslo objednávky;
7.4.5 popište vzniklou vadu vlastními slovy;
7.4.6 zvolený způsob vyřízení reklamace, přičemž zvolený způsob vyřízení reklamace není zákazník oprávněn změnit bez našeho předchozího souhlasu; 
7.4.7 případně vaši adresu pro případné vrácení zboží po uzavření reklamačního procesu.

7.5 Po vyplnění a odeslání formuláře na uplatnění práva z vad zboží od nás obdržíte na váš e-mail potvrzení o jeho přijetí. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy od vás obdržíme údaje o uplatnění reklamace zboží.

7.6 Práva z odpovědnosti za vady zboží může kupující konkrétně uplatnit zejména na adrese Expandeco - Internet Business, Vídeňská 134/102, Dolní Heršpice, 619 00 Brno nebo osobně na adrese INTERNET BUSINESS s.r.o., Údernícka 15, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka, elektronickou poštou na adrese info@lolipop.cz, nebo prostřednictvím reklamačního formuláře, případně jinou cestou.

7.7 Zboží musí být vráceno kompletní, nepoškozené (s výjimkou reklamované vady), ideálně v původním nepoškozeném obalu, tak abychom mohli dodržet zásady správného hygienického postupu

7.8 Pokud požadujete odstranění vady (oprava nebo dodání nového zboží nebo jeho části) neseme náklady na dopravu reklamovaného zboží zpět k nám my, poskytneme Vám štítek pro vrácení zboží u sjednaného dopravce. Pokud se bude jednat o objemnější zboží, prosím kontaktujte nás. Prosím vezměte na vědomí, že reklamované zboží zaslané na dobírku a/nebo jiným způsobem na naše náklady, nebude z naší strany přebráno a bude vám vráceno zpět na vaše náklady. 
7.9 Po obdržení reklamovaného zboží vám bude zasláno potvrzení o přijetí reklamace a jejím obsahu na vámi určenou e-mailovou adresu.

8  LHŮTA PRO VYŘÍZENÍ REKLAMACE

8.1 Zákon (občanský zákoník) nám na vyřízení reklamace dává lhůtu třiceti (30) dnů od uplatnění práva z vad. V této lhůtě nejpozději bývá z naší strany reklamační proces uzavřen.

8.2 Zpravidla však do tří (3) pracovních dnů po doručení potřebné dokumentace (fotografie a dalších nezbytných údajů pro posouzení vady zboží) či doručení reklamovaného zboží zpět k nám je provedeno bezodkladné posouzení vady a ozveme s předběžným názorem zákazníkovi - nejčastěji telefonicky. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady (např. bude z naší strany nutné, abychom požádali o součinnost našeho dodavatele či výrobce). 

8.3 V případě, že bylo reklamované zboží shledáno za vadné, je reklamační proces uzavřen nejpozději ve lhůtě třiceti (30) dnů od uplatnění práva z vad. Pověřený pracovník může v odůvodněných případech se zákazníkem dohodnout lhůtu delší. Jsme povinni si od vás vyžádat doplnění podkladů v nejkratší možné lhůtě.

8.4 V případě, že zboží nebylo shledáno jako vadné, budete o tom informováni za účelem dosažení individuálního postupu.

9  ZPŮSOB VYŘÍZENÍ REKLAMACE

9.1 Co ovlivní mé možnosti. Budete mít právo žádat odstranit vzniklou vadu. Podle své volby můžete vybrat:
9.1.1 opravu věci;
9.1.2 dodání nové věci; nebo 
9.1.3 dodání chybějící části.
        Z Vaší strany by to neměl být nepřiměřený požadavek. Pokud bude pro nás oprava věci             představovat značné obtíže nebo to nebude přiměřený požadavek s ohledem na hodnotu věci a význam vady, sdělíme Vám to. Stejně tak budeme postupovat pokud vyhodnotíme Váš požadavek dodání nové věci jako nepřiměřený vzhledem k vadě zboží nebo hodnotě zboží. 

9.2 Pokud se bude jednat o podstatné porušení kupní smlouvy. Pokud vada bude představovat podstatné porušení kupní smlouvy, budete mít právo odstoupit od kupní smlouvy nebo žádat přiměřenou slevu z kupní ceny zboží. 

9.3 Kdy bude možné žádat vrácení kupní ceny? V některých situacích bude možné odstoupit od kupní smlouvy a žádat vrácení kupní ceny. Nebude to možné v situaci, kdy vada zboží nebude významná. Jaké budou situace, kdy můžete odstoupit od kupní smlouvy a žádat vrácení kupní ceny: 
9.3.1 odmítneme odstranit vadu zboží nebo jsme tuto vadu neopravili v přiměřené lhůtě;
9.3.2 z našeho prohlášení nebo z jiné okolností bude zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího;
9.3.3 vada zboží se projeví opakovaně; nebo 
9.3.4 se jedná o podstatné porušení kupní smlouvy. 

9.4 Kdy dále bude možné žádat přiměřenou slevu z kupní ceny zboží? V některých situacích budete moci dále žádat přiměřenou slevu z kupní ceny. Nebude to možné v situaci, kdy vada zboží nebo nebude významná. Jaké budou situace, kdy můžete žádat přiměřenou slevu z kupní ceny? 
9.4.1 odmítneme odstranit vadu zboží nebo jsme tuto vadu neopravili v přiměřené lhůtě;
9.4.2 z našeho prohlášení nebo z jiné okolností bude zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího;
9.4.3 vada zboží se projeví opakovaně; nebo 
9.4.4 se jedná o podstatné porušení kupní smlouvy. 

9.5 Vy nám sdělíte způsob vyřízení reklamace. Pokud ne, doptáme se Vás. Máte povinnost nám sdělit, jaké právo z vadného plnění jste si zvolili, a to při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůžete změnit bez našeho souhlasu; to neplatí v případě, že budete žádat opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. 

9.6 Vrácení původního zboží. Při vyřízení reklamace dodáním nové zboží jste nám povinni vrátit zboží původně dodané (nedohodneme-li se jinak). 

10  UKONČENÍ REKLAMACE

10.1 Pokud jste reklamovali zboží na naší provozovně. Po vyřízení uplatněné reklamace budete vyrozuměn o ukončení reklamace, a to telefonicky, prostřednictvím SMS, nebo e-mailem a budete vyzván k převzetí reklamovaného zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do třiceti (30) dnů od ode dne kdy byl o jejím vyřízení informován. Při převzetí reklamovaného zboží vám vydáme písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení nápravy a době trvání reklamace, případně odůvodnění zamítnutí reklamace. 

10.2 Pokud jste nám zboží k reklamaci poslali. Pokud nám bylo reklamované zboží zasláno k reklamaci dopravcem, bude po jejím vyřízení automaticky zasláno na adresu zákazníka spolu s potvrzením o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení nápravy a době trvání reklamace, případně odůvodnění zamítnutí reklamace. 

10.3 Pokud vracíme kupní cenu. V případě, že reklamace je uznána jako oprávněná a zákazník oprávněně požaduje jako způsob vyřízení reklamace vrácení kupní ceny, zašleme vám bezhotovostně zaplacenou kupní cenu zpět na bankovní účet, který určíte v reklamačním formuláři, a to bez zbytečného odkladu. 

10.4 Povinnost při převzetí reklamovaného zboží. Máte povinnost převzít reklamované zboží nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne, kdy jste byl o jejím vyřízení vyrozuměn. Po uplynutí této lhůty jsme oprávněni účtovat poplatek za uskladnění zboží  ve smyslu § 2120 odst. 1 v souvislosti s § 2159 odst. 2 občanského zákoníku. Denní poplatek za uskladnění je účtován ve výši 100 Kč.

10.5 Převzetí reklamovaného zboží. Pokud si nevyzvednete zboží z vyřízené reklamace do šesti (6) měsíců ode dne, kdy jste byl o vyřízení informován, vyhrazujeme si právo zboží prodat a výtěžek použít na úhradu skladného.

11  PRODEJ NEVYZVEDNUTÉHO ZBOŽÍ

Máte dále povinnost při převzetí zkontrolovat kompletnost reklamovaného zboží, zejména že zásilka se zbožím obsahuje vše, co obsahovat má. K pozdějším námitkám již nebude přihlíženo.. 

12  ZÁVĚREČNÁ ČÁST

12.1 Práva zákazníka vyplývající ze zákona nejsou tímto reklamačním řádem dotčena.

12.2 Tento reklamační řád (určený pouze spotřebitelům) je platný od 20.6.2023 a ruší platnost předchozích reklamačních řádů.
Načítám ...