Lidé nám nejsou lhostejní

Svět není vždy fér a my si to uvědomujeme. Proto, pokud je to v našich silách a možnostech, rádi podpoříme každou dobrou věc, ať už jde o občanské sdružení, dětské domovy, jednotlivce nebo cokoli, co může druhým pomoci. Neváhejte nás kontaktovat.
Materiálně nebo finančně jsme již podpořili tyto subjekty:

Magna

Zdravotnická humanitární organizace, která poskytuje pomoc dětem a rodinám v nouzi, včetně obětí přírodních katastrof, válek a konfliktů.
www.magna.org

Občanské sdružení Odyseus

Posláním sdružení je podílet se na ochraně lidských práv a zkvalitňování života ohrožených komunit, a to zejména:
  • osob užívajících drogy
  • osob pracujících v sexuálním průmyslu
  • dětí a mladistvých s nedostatečným přístupem ke službám a informacím a přispívat proto k jejich rovnocennému postavení ve společnosti
www.odyseus.org

Občanské sdružení Prima

Neziskové sdružení OZ Prima sdružuje profesionály a dobrovolníky, jejichž cílem je přispět k řešení drogové problematiky. Práci vykonávají v terénu. Pomáhají lidem užívajícím léky ,drogy, alkohol, ale také lidem pracujícím v sexuálním průmyslu. OZ jsme poskytli materiální pomoc v podobě více než 5000 kusů prezervativů v boji proti šíření HIV. 
www.primaoz.sk
Načítám ...